OverED

Özel Entegratörlük Yazılımı
OverFrame
Özel Entegratör Yazılımları
 • E-Fatura
 • E-Arşiv
 • E-İhracat
 • E-İrsaliye
 • E-SMM
 • E-MM
 • E-Defter
 • E-Denetim
 • E-Mutabakat
 • Web Servisleri
 • E-Bilet
 • Konnektör

OverED

Özel Entegratörlük Yazılımı

OverFrame

Özel Entegratör Yazılımları

 • E-Fatura
 • E-Arşiv
 • E-İhracat
 • E-İrsaliye
 • E-SMM
 • E-MM
 • E-Bilet
 • Konnektör
 • E-Defter
 • E-Denetim
 • E-Mutabakat
 • Web Servisleri

OverED

Özel Entegratörlük Yazılımı
OverFrame

Özel Entegratör Yazılımları

 • E-Fatura
 • E-Arşiv
 • E-İhracat
 • E-İrsaliye
 • E-SMM
 • E-MM
 • E-Bilet
 • Konnektör
 • E-Defter
 • E-Denetim
 • E-Mutabakat
 • Web Servisleri
E-Fatura Özellikleri
 • Gelen faturalar ekranı
 • Ticari fatura onaylama reddetme
 • Giden faturalar ekranı
 • Manuel fatura kesme
 • Dashboard üzerinden verilerin detaylı analiz edilebilmesi
 • İhracat Faturaları
 • Zarf oluşturma saklama
 • Elektronik imza, HSM ile entegrasyon
 • Arşivleme, sıkıştırma
E-Arşiv Özellikleri
 • Fatura giriş
 • Taslak faturalar
 • Gönderilen faturalar listeleme
 • İptal edilen faturalar listeleme
 • GİB Raporu hazırlama ve gönderme
 • Gönderilen raporları izleme
 • ÖKC Z raporu hazırlama
 • Arşivleme, sıkıştırma
E-Fatura Özellikleri
 • Gelen faturalar ekranı
 • Ticari fatura onaylama reddetme
 • Giden faturalar ekranı
 • Manuel fatura kesme
 • Dashboard üzerinden verilerin detaylı analiz edilebilmesi
 • İhracat Faturaları
 • Zarf oluşturma saklama
 • Elektronik imza, HSM ile entegrasyon
 • Arşivleme, sıkıştırma
E-Arşiv Özellikleri
 • Fatura giriş
 • Taslak faturalar
 • Gönderilen faturalar listeleme
 • İptal edilen faturalar listeleme
 • GİB Raporu hazırlama ve gönderme
 • Gönderilen raporları izleme
 • ÖKC Z raporu hazırlama
 • Arşivleme, sıkıştırma

E-Fatura Özellikleri

 • Gelen faturalar ekranı
 • Ticari fatura onaylama reddetme
 • Giden faturalar ekranı
 • Manuel fatura kesme
 • Dashboard üzerinden verilerin detaylı analiz edilebilmesi
 • İhracat Faturaları
 • Zarf oluşturma saklama
 • Elektronik imza, HSM ile entegrasyon
 • Arşivleme, sıkıştırma

E-Arşiv Özellikleri

 • Fatura giriş
 • Taslak faturalar
 • Gönderilen faturalar listeleme
 • İptal edilen faturalar listeleme
 • GİB Raporu hazırlama ve gönderme
 • Gönderilen raporları izleme
 • ÖKC Z raporu hazırlama
 • Arşivleme, sıkıştırma
Konnektör Özellikleri
 • Piyasadaki Logo, Mikro, Netsis vb. birçok muhasebe paketlerine bağlanıp faturaları çekebilmek için gerekli altyapı
 • Uygulama içerisinde, gerekli sorgular yazılarak herhangi bir ERP veya muhasebe sistemiyle entegrasyon sağlanabilmesi
 • Muhasebe paketlerinden toplu/tekli fatura çekme
 • Çoklu/Tekli fatura gönderme
 • Manuel fatura kesme ekranı
 • Fatura ön izleme ekranı

E-İrsaliye Özellikleri

 • Gelen irsaliyeler ekranı
 • Giden İrsaliyeler ekranı
 • E-İrsaliye oluşturma ekranı
 • Taslak irsaliyeler ekranı
 • İptal irsaliyeler ekranı
 • Gelen yanıt bekleyen irsaliyeler ekranı
 • Yanıt verilen taslak irsaliyeler ekranı
 • Elektronik imza ve mali mühür onayı
 • Geçmiş tüm e-irsaliyelere portal üzerinden erişim
Konnektör Özellikleri
 • Piyasadaki Logo, Mikro, Netsis vb. birçok muhasebe paketlerine bağlanıp faturaları çekebilmek için gerekli altyapı
 • Uygulama içerisinde, gerekli sorgular yazılarak herhangi bir ERP veya muhasebe sistemiyle entegrasyon sağlanabilmesi
 • Muhasebe paketlerinden toplu/tekli fatura çekme
 • Çoklu/Tekli fatura gönderme
 • Manuel fatura kesme ekranı
 • Fatura ön izleme ekranı
E-İrsaliye Özellikleri
 • Gelen irsaliyeler ekranı
 • Giden İrsaliyeler ekranı
 • E-İrsaliye oluşturma ekranı
 • Taslak irsaliyeler ekranı
 • İptal irsaliyeler ekranı
 • Gelen yanıt bekleyen irsaliyeler ekranı
 • Yanıt verilen taslak irsaliyeler ekranı
 • Elektronik imza ve mali mühür onayı
 • Geçmiş tüm e-irsaliyelere portal üzerinden erişim

Konnektör Özellikleri

 • Piyasadaki Logo, Mikro, Netsis vb. birçok muhasebe paketlerine bağlanıp faturaları çekebilmek için gerekli altyapı
 • Uygulama içerisinde, gerekli sorgular yazılarak herhangi bir ERP veya muhasebe sistemiyle entegrasyon sağlanabilmesi
 • Muhasebe paketlerinden toplu/tekli fatura çekme
 • Çoklu/Tekli fatura gönderme
 • Manuel fatura kesme ekranı
 • Fatura ön izleme ekranı

E-İrsaliye Özellikleri

 • Gelen irsaliyeler ekranı
 • Giden İrsaliyeler ekranı
 • E-İrsaliye oluşturma ekranı
 • Taslak irsaliyeler ekranı
 • İptal irsaliyeler ekranı
 • Gelen yanıt bekleyen irsaliyeler ekranı
 • Yanıt verilen taslak irsaliyeler ekranı
 • Elektronik imza ve mali mühür onayı
 • Geçmiş tüm e-irsaliyelere portal üzerinden erişim

E-SMM Özellikleri

 • Serbest Meslek Makbuzu oluşturma ekranı
 • Nitelikli elektronik sertifika ile imzalanması
 • Elektronik imza ve mali mühür onayı
 • Serbest Meslek Makbuzları listeleme ekranı
 • Geçmiş tüm serbest meslek makbuzlarına portal üzerinden erişim

E-MM Özellikleri

 • Müstahsil Makbuzu oluşturma ekranı
 • Nitelikli elektronik sertifika ile imzalanması
 • Elektronik imza ve mali mühür onayı
 • Müstahsil Makbuzları listeleme ekranı
 • Geçmiş tüm müstahsil makbuzlarına portal üzerinden erişim
E-SMM Özellikleri
 • Serbest Meslek Makbuzu oluşturma ekranı
 • Nitelikli elektronik sertifika ile imzalanması
 • Elektronik imza ve mali mühür onayı
 • Serbest Meslek Makbuzları listeleme ekranı
 • Geçmiş tüm serbest meslek makbuzlarına portal üzerinden erişim
E-MM Özellikleri
 • Müstahsil Makbuzu oluşturma ekranı
 • Nitelikli elektronik sertifika ile imzalanması
 • Elektronik imza ve mali mühür onayı
 • Müstahsil Makbuzları listeleme ekranı
 • Geçmiş tüm müstahsil makbuzlarına portal üzerinden erişim

E-SMM Özellikleri

 • Serbest Meslek Makbuzu oluşturma ekranı
 • Nitelikli elektronik sertifika ile imzalanması
 • Elektronik imza ve mali mühür onayı
 • Serbest Meslek Makbuzları listeleme ekranı
 • Geçmiş tüm serbest meslek makbuzlarına portal üzerinden erişim

E-MM Özellikleri

 • Müstahsil Makbuzu oluşturma ekranı
 • Nitelikli elektronik sertifika ile imzalanması
 • Elektronik imza ve mali mühür onayı
 • Müstahsil Makbuzları listeleme ekranı
 • Geçmiş tüm müstahsil makbuzlarına portal üzerinden erişim

E-Bilet Özellikleri

 • Elektronik biletlerin; elektronik ortamda düzenlenmesi, elektronik araçlar ve ortamlar vasıtasıyla iletilmesi, muhafazası ve ibrazı
 • Düzenlenen E-Biletlerin Elektronik Bilet Raporu XML dosyasının GİB tarafından belirlenen veri formatı ile GİB sistemine yüklenmesi
 • Yüklenen E-Bilet paketlerini listeleme ve kontrol ekranı
 • Yolcu Bilet ekranları
 • Etkinlik Bilet ekranları

E-Defter Özellikleri

 • Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerinin, GİB tarafından belirlenen standartlara uygun şekilde dijital ortamda hazırlanarak GİB’e gönderilmesi
 • E-Defterleri listeleme ekranı
 • Defter indirme ekranı
 • Berat oluşturma işlemleri
 • GİB onaylı Berat kontrol işlemleri
 • Onay işlemleri, Silme işlemleri
 • Boş defter, geçiş defter yükleme ekranları
 • Arşiv defter listeleme ve yükleme ekranları
 • Geçmiş tüm E-Defterlere portal üzerinden erişim
E-Bilet Özellikleri
 • Elektronik biletlerin; elektronik ortamda düzenlenmesi, elektronik araçlar ve ortamlar vasıtasıyla iletilmesi, muhafazası ve ibrazı
 • Düzenlenen E-Biletlerin Elektronik Bilet Raporu XML dosyasının GİB tarafından belirlenen veri formatı ile GİB sistemine yüklenmesi
 • Yüklenen E-Bilet paketlerini listeleme ve kontrol ekranı
 • Yolcu Bilet ekranları
 • Etkinlik Bilet ekranları
E-Defter Özellikleri
 • Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerinin, GİB tarafından belirlenen standartlara uygun şekilde dijital ortamda hazırlanarak GİB’e gönderilmesi
 • E-Defterleri listeleme ekranı
 • Defter indirme ekranı
 • Berat oluşturma işlemleri
 • GİB onaylı Berat kontrol işlemleri
 • Onay işlemleri, Silme işlemleri
 • Boş defter, geçiş defter yükleme ekranları
 • Arşiv defter listeleme ve yükleme ekranları
 • Geçmiş tüm E-Defterlere portal üzerinden erişim

E-Bilet Özellikleri

 • Elektronik biletlerin; elektronik ortamda düzenlenmesi, elektronik araçlar ve ortamlar vasıtasıyla iletilmesi, muhafazası ve ibrazı
 • Düzenlenen E-Biletlerin Elektronik Bilet Raporu XML dosyasının GİB tarafından belirlenen veri formatı ile GİB sistemine yüklenmesi
 • Yüklenen E-Bilet paketlerini listeleme ve kontrol ekranı
 • Yolcu Bilet ekranları
 • Etkinlik Bilet ekranları

E-Defter Özellikleri

 • Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerinin, GİB tarafından belirlenen standartlara uygun şekilde dijital ortamda hazırlanarak GİB’e gönderilmesi
 • E-Defterleri listeleme ekranı
 • Defter indirme ekranı
 • Berat oluşturma işlemleri
 • GİB onaylı Berat kontrol işlemleri
 • Onay işlemleri, Silme işlemleri
 • Boş defter, geçiş defter yükleme ekranları
 • Arşiv defter listeleme ve yükleme ekranları
 • Geçmiş tüm E-Defterlere portal üzerinden erişim